Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Martena < Martens

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Onno Hellinga, 'Doecke Martena (1527-1605) en it blokhûs fan Harns', in: De Vrije Fries 83 (2003), p 47-74].
• Edo Martena, Leeuwarden 1526; Doecka Mertena, ca. 1530 [Fontes Leovardienses, p 16, p 32].

afkortingen en bibliografische notaties: