Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Mars

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Mars:  Patr. 1. Korte vorm van VN Marsilius. In de 13e e. was Mars VN en TN in Sint-Omaars. ±1300 Henric Mars, Guemps PdC (BOUGARD); 1298 Mate Mars, Sanders Mars, Kales (GYSS. 1963). — 2. MICH. 1927,104 ziet in Mars vooral de onderwerpsvorm (cas-sujet) van VN Marc. In tweede orde denkt hij aan Germ. Marso.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: