Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Marks
Mark, van der
< Mark < Merk
Marck
Markman

verklaring:
1. Patroniem in onverbogen vorm bij de voornaam Marcus of Markward.
2. Evenals Van der Mark ontleend aan een toponiem, in het bijzonder een waternaam, Mark.


kenmerken:
patroniem adresnaam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix