Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Maris
< Marissen < Marisse
Marissink
Maarssen
Zegering ten Rodengate Marissen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Jan Marissen, 1696, enz. [G. Kuipers, Sleen in verleden en heden, Sleen 1992, p 303; vgl. 317].
• Jan Marissen, op Thies in de Diphoorn, Sleen 1709; zoon van Marisse Thies. Luichien Marissen, op Oldemarissen in de Diphoorn, Sleen 1709 [Geert Hovenkamp, 'Een bewonersoverzicht van Sleen in 1709', in: DGJ 18 (2011), p 106, 107].
• Maris, Marris, Mar(r)es, Marissen(s), Marist:  1. Metr. De stamvader van het Wase geslacht Maris/Mares was in 1295 Willem ver Marien. Marissen(s) kan uit Mariensoens, Marisone worden verklaard. 1387 Maes Jan Marisuens, Egem (DEBR.2000); 1397 Cole Marissone, Aw. (ANP); 1517 Joh. Marissens, Aw. (MUL III); 1580 Jan Marien = 1585 Jan Maris, Rupelmonde (Ndl.L. 1965, 377-396; 1967, 399-425; 1974, 100-6; 1978, 188-199: VS 1968, 221-4; 1973, 617-627. — J.C. MARIS, Maris uit Marien, 's-Gravenhage, 1983). Zie ook Marien, Vermarien. — 2. Zie Maurits.  [WFB2]
• Maurits, -itz, -ice, -ich, -is, -us, -ize, -izio, Mourus, Maurissen(s), -isse, Mourice, -isse(ns), Morice, -itz, -ys(se), -is(se), -issen(s), -es, Morris(se), Moeris, Mooris, Meurice, -is(se), -ist, -ysse, -us, Muric(h)e, -is, -ysse, Marys(se), -ijsse, -issen(s), -is(se), -ist, Marris, de Maurissens, Deme(u)rise, Demerrisse, -ysse:  Patr. Lat. HN Mauritius, afl. van Maurus "moor, bewoner van Mauretanië". 1279 Hanés Meurisses, Dk. (RL); 1324 Meurisses li Cambiers, Dottenijs (DEBR. 1971); 1347 Henrici dicti Marisse, Rumst (OAR I); 1368 van Morissis Beelen, Ktr.; 1398 Pieter Muerisse, Rollegem (DEBR. 1970); 1394 Maes Morissis, Ip. (BEELE); 1443 Aert Marijssis, Ht. (GESSLER); 1571 J. Mauris, Rijsel-Aw. (AP); 1584 Hans Marissis, Aw. (AB); 1620 Gueert Marissen = 1644 Goort Maurijsen, Bilzen (SCHOE.); 1710 Guille Marice; 1732 J.T. Marysse, Heule; 1724 Pierre Mauris fs. Pierre Maurisse, Heule (COUSS.). — Lit.: F. DEBRABANDERE, Van Maurice tot Marijsse. LG 1982, 201-3.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: