Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Maris < Maris, van
Marissen
Marijs
Korteweg Maris (-)
Maris van Sandelingenambacht

kenmerken:
patroniem metroniem
vormverandering adaptatie

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen en/of metroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s