Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Ceelen
< Marcelis < Marcelissen
Marcellis
Marselis
Marceli

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Phillips Marcelys' zoon, Den Haag 1479 (archief van het klooster van Sint Elizabeth) [Sernee-1920, p 12].
• Michiel Marcelis, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam [Dillen van-1941, p 68; vgl. Elias p 374].
• Derrick Marcelysz Blanckebiel [W. Frijhoff, 'Theodorus Marcilius', in: Gelders Oudheidk. Contactbericht (1979), nr 80-81, p 8].
• Marcelis, -isse(n), Marcellis, Marseelis, Mas(s)elis, Mas(s)elus, Masselles, Mercelis, Messelis:  Patr. Lat. HN Marcellus = Marcilius (ius > is). 1304 Lambert Marcelis, Ip. (BEELE); 1382 Heynric Marcelis, Heule; 1429 Marchelis van den Brouke, Ktr. (DEBR. 1970); 1536 Jan Marcelis = 1538 Mercelis, Aw. (MAR.); 1663 Guillame Masselis, Marke (KW II).  [WFB2]
• Marcelis, Marcels, Marsselle: Patr. Lat. HN Marcellus/Marcilius. 12e e. Marcellus monachus, Gent (GN); 1304 Lambert Marcelis, Ieper (BEELE); 1479 Philips Marcelys zoon, Den Haag (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: