Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Maneschijn

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

afkortingen en bibliografische notaties: