Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Mangnus
Groote
< Magnus < Magnusson

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Schaar van der-1953, p 100].
• Symon Magnus, bewoner van een huis te Middelburg 1576 [Kohier 100ste penning Middelburg 1576, p 27].
• Syevert Magnus, koperslager, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam [Dillen van-1941, p 95].
• Tobias Magnus, in 1674 eerste joodse (asjkenazische) burger van Den Haag [Van Creveld-1989, p 27].
• Magnus(son), Magnes, Mangnus, Mannus, Mannes:  Patr. Lat. VN Magnus. 1340 Jan Magnis sone = 1341 Jhan Magnus sone, Saaftinge (DEBR. 1999); 1448 Henricus Magnus knape, Diest (VdP).  [WFB2]
• Magnus, Mangnus: Patr. Lat. VN Magnus. 1340 Jan Magnis sone = 1341 Jhan Magnus sone, Saaftinge; 1381 Pieter f. Magnus, relicta Willems f. Magnus, Ossenisse (DEBR. 1999).   [WFZ]
• Zie MAGNUS in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: