Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Maathuis
Huizen, van
< Madhuizen

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Gjalt Tjeerds Madhuizen (Terwispel 1757-1820), boer; zoon van Tjeerd Gialts, boer te Terwispel; zoon van Gjalt Piers Madhuisen, vermeld Terwispel 1728; zoon van Pierius Martijns Madhuisius, huw. Langezwaag 1667, te Terwispel 1698; zoon van Martinus Madhusius, belastingpachter, notaris, koopt in Terwispel 1651 stemnr. (stimnr.) 12, waarvan ook zijn nakomelingen gebruiker en eigenaar zijn [Hellinga-1996, p 110, nr 90].

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.tjaart-egge.nl/