Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Lutje Beerenbroek

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  De familienaam Lutje Beerenbroek is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: