Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Louwer
< Louwerman < Louwman
Lourman
Lauwerman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Rotger Louwerman, Zutphen 1612 [Galema-2000, deel 1, p 80, 87].

afkortingen en bibliografische notaties: