Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Losser
< Losscher < Löscher
Lasscher
Lukaart

verklaring:
Als deze naam teruggaat op een Middelnederlandse vorm Losschaert is mogelijk sprake van een bijnaam voor iemand die scheel was of slechts over één (goed) oog beschikte.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Losscher', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
persoonstype

specifieke componenten:

geen affix