Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lisman
Lis, van
< Lis < Lies
Liss
Lihs

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Lis, Lys:  1. Fr. lis: lelie. BN naar het uithangbord, wapenschild. 1532 Paulus delle Fleur de Lys, Luik (J.G.); 1636 Jean del Lis, Geldenaken; 1660 Jean Lis, Arquennes (HERB.). — 2. Evtl. De le Lis = van der Leie. 1307 Willames de le Lis, Ip. (BEELE); 1348 Sohier de le Lis; 1348 Mathie de Lisa, Ktr. (DEBR. 1971). — 3. Metr. Korte vorm van Alice of Elisabeth; zie Lissens.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: