Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lion < Lioen
Lyon
Leon (é)
Elion

kenmerken:
patroniem
andere taal

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix