Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lien, van
Lin
< Lien

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Lien, Liem:  Fr. lien: band. BerBN voor een binder. 1524 Johan Lien, Stavelot (J.G.). Zie ook Lien(s).  [WFB2]
• Lien(s), Lijen, Lyen:  Patr. < Lieden(s), Mnl. Liedins, vleivorm van Germ. leudi-naam, zoals Liedwin, Liedhard. Vgl. Liekens, Lietaert. 1406 Jan Liedens, Erps (PEENE); 1420 Johannes Liedens ex parte Liedini Spape, = 1450 Jan Liedens = doot Jans Lyens; 1433 van Hennen Lyens = 1453 van Hennen Liedens, Kh. (DEKEYSER); 1457 Lyeden van Briede = 1462 Lien van Brede = 1460 Liebrechts van Brede, Ht. (GHIJSEN).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: