Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Leonard (é)
Leopold
< Leo < Leeuw

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Leo, Léon, Leong, Leyon, Layon, Leoen, Leone, Leoni(s), Lion(i), Leons, Lyon(s), Lioen, Lyoen:  1. Patr. Lat. HN Leo "leeuw". 1317 Lion de Stielande, Ktr. (DEBR; 1971); 1362 Leonius de Ysenghem = 1378 Leo de Ysengheem, Ktr. (DEBR. 1970). — 2. BN: de Leeuw. 1440 Callekin Lyoen f. Colaerts; Colaert le Lyoen, Ktr. (BAELDE). — 3. Huisnaam. 1244 domum...dictam ad Leonem; 1322 Theoderico de Leone, Luik (RENARD 276). — Opm. Ook vertaald: 1622 Jacobus Lion = de Leeuw = van Leeuw, Ruiselede (VS 1979, 77).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: