Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Leguijt (y)
< Leguit

kenmerken:
adresnaam

specifieke componenten:

geen affix