Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lauwers
Lauer
< Lauers < Louer

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Lauwer(s), Lau(e)rsen, Louwers(e), Lauer(s), La(e)vers, Laus, Leuwer(s), Leu(r)s:  1. Patr. Korte vorm van HN Laurentius. 1298 Jake Leurs, Kales (GYSS. 1963); 1336 Lauwers Bentin; 1374 Hannin Lauwers, Ip. (BEELE); 1398 Willem Lauwers, Bellegem; Laus Yserbijt, Moen (DEBR. 1970); 1403 Laureys Leys = Lauwer Leys, Aw. (HB 73); 1429 Laurencius dictus Lauwer, den Bosch (GOR.); 1520 Lauwerys van Camp = 1523 Lauwer van Camp, Kontich (ROEL. 1951). — 2. Zie ook De Lauwer.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: