Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lau
< Lauer < Lauers
Lauerman
Louer

kenmerken:
beroepsnaam persoonstype metonymische beroepsnaam patroniem
andere taal

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix