Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lau < Lau, la
Lau, de
Laue
Lauer

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Dräger-2013, p 214].
• Ariaentje Laeu, begr. Delft 1667 [Informant: Hans van der Woude, 16-10-2001; bron: Gemeentearchief Delft].
• [dNL (1995), p 279].
• Lau, Laue:  1. Zie De Lauw(e). — 2. Mnd. louwe, lowe, D. Löwe: leeuw. BN. — 3. Patr. (SH) < VN Laurentius. 1589 Lowe Dreier, Flensburg (NN).  [WFB2]
• Lauw(e), de; (de) Louw, de Lou, Lau(w), Lau(e):  BN naar het lauwe, onverschillige karakter. 1326 Michiel Lauwe, Ip. (BEELE).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: