Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Landman < Land
Lantman
Landsman
Almeida Landman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Dierick Cleijnens Lantman, lidmaat Arnemuiden 1590 [Lidmatenlijst Arnemuiden, p 12].
• [Middelstum-Kantens-1981, p 537].
• [Gijsbert H. Landman, Van Zeelanden en eilanden, 500 jaar familie Landman, Harderwijk 2017].
• Landman, Landsman: BN voor de landman, buitenman, landbewoner; ingezetene, landsman. 1590 Dierick Cleijnens Lantman, Arnemuiden (DM); ±1660 Jan Jacobsz Landman, NB (HARTHOORN).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: