Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Landman
Hoogland
Westland
Blokland
< Land < Land, van der
Land, van 't
Lander
Wieland
Bijland

kenmerken:
patroniem adresnaam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix