Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Lammers
< Lamers < Laemers
Laamers
Lamerichs

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Clair, dochter van zaliger Lambert Lamerts (ook: Lamberts), Nijmegen 1567 [Legerboek Stevenskerk Nijmegen 1600, p 57].
• Voorouder: Hendrick Lamberts, huw. Zutphen 1642 [J.G. Lamers, Genealogie familie Lamers, Leiden 1642-1992, Leiderdorp 1992; vgl. Meded. CBG 47 (1993), nr 3, p 87].
• Michael Joannes Lamers (Budel 1772-1850); zoon van Michael Lammers (Lamers, Lambers) (Achel B. 1743-Budel 1799); zoon van Theodorus Lambrechs (Lammers) (Hamont B. 1717-1750); zoon van Marcelli Lambrechs, huw. Hamont 1708 [Tjeu Lamers, 'Genealogie: de familie Lamers/Lammers', in: Aa-kroniek 24 (2005), nr 2, p 99-113].
• Mathijs Lamers (Overasselt 1743-Nederasselt 1831); zoon van Lamert Thijssen, huw. Overasselt 1734 [P.J. Francissen, 'Kwartierstaat J. Willems', in: Tweestromenland (1997), nr 91, p 22].
• [J.A.H. Lammers, Voorlopige genealogie en kwartierstaat Lamers-Lammers, Bergen 1995].
• Lammerts, Lammertsma, Lammers(e), Lemmers, Lamers, Lampert, Lamper(s): 1. Patr. Uit Lamberts, resp. met assimilatie mb/mm en verscherping b/p. - 2.Afl. van Mnl. lam(p) `lam'. BerN van de schaapherder, die lammeren hoedt. 1313 Bouden die Lammere, Dudzele; 1351 van Amelise Lampere, Gent (WF); 1590 Adriaan Lamper, Wemeldinge (VZS 1993, 4).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: