Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hoogland
< Laagland < Laagland Winder

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Laagland: PlN in Idaarderadeel (FL) en Doniawerstal (FL).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: