Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kunst < Konst
Consten
Kunstman
Gunst

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Duden Familiennamen].
• Jan Aertsz Kunst, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam [Dillen van-1941, p 164].
• Könst < Antonius Könst, uit Duitsland [Otten-1983, p 28].
• Hendrik Jans Kunst (Veendam 1769-1826); zoon van Jan Tiessen & Stijntje Eilderts, huw. Veendam 1760 [L.T.W.H. Nieland, 'Woar bist doe aine van? Kwartierstaat van L.T.W.H. Nieland', in: Ts. Westerwolde 25 (2004), nr 3-4, p 72-73].
• Zie website van Nancy Visser hieronder.
• [De Vaan-2017, p 337].
• Könst, Konst, Kunst: Patr. 1. Door metathesis ts/st uit D. Könz, Konz, Kunz, vleivorm van VN Konrad. 1585 Jan Aertsz Kunst, Amsterdam (DM). Kunst kan trouwens ook volksetymologisch worden verklaard uit Cuns = Koens. 1732 Fr. Cuyns = Cuens = Kunst, Meursel (WF. ­ 2.Verkort uit Constant.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

website:
http://www.stamboomvisser.nl.tt