Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Kuners of Koenders

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  In de samengestelde familienaam Kuners of Koenders komt een bijzonder tussenvoegsel voor.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: