Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Kuiken

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Kieken(s), Kiecken(s), Kicken(s), Kuiken, Kuyken(s), Kuyckens, Kuijken(s), Cuijkens, Cuyken(s), Cuyckens, Scuijkens, Keukens:  Zndl. kieken, Ndl. kuiken. BerBN van de poelier, pluimveehandelaar. 1280 Wouterus Kiekin, Ip. (BEELE); 1298 Johannes Kiekin, Kales (GYSS. 1963).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: