Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kreeft < Kreeft, van der
Kreft
Krebs
Kreefft

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Kreeft, Kreft, Creve - beroepsbijnaam voor de kreeftenvanger, bijnaam naar de rode gezichtskleur of naar de wijze van lopen, of ontlening aan een huisnaam. Naamsvermeldingen: Walterus dictus Creeft, Mechelen 1311; Aert Creft, Bunsbeek 1321 = Arnoldo Kreeft, 1334 [WFB2, p 704].
• Bote Paulusz Kreeft, geb. Dokkum 1800, huw. Ede 1827, ovl. Rheden 1864; kleinzoon van Yge Poulusz Kreeft, huw. Dokkum 1760; zoon van Poulusz Hendriksz Creeft, ged. Leeuwarden 1706, huw. Dokkum 1737; zoon van Hendrik Poulusz Creeft, trompetter, huw. Leeuwarden 1704; zoon van Poulus Creeft, trompetter in dienst van ritmeester Kolb, huw. Leeuwarden 1675 [Pol van de-1993, p 130, nr 48].
• [A.J. van de Pol, Genealogische studies naar geslachten Kreeft. Band I: Drenthe, Waalre 1989; Band II: Friesland/Gelderland, Waalre 1991; Band III: Goeree-Overflakkee, Waalre 1996; idem, Sprokkelhout, Waalre 1999 (zie bijlage hieronder)].
• [A.W.E. Dek, Het geslacht Kreeft op Goeree-Overflakkee voor 1900, 's-Gravenhage 1995].
• [R. Regouw, De stamreeks van Frederik Kreeft, 's-Gravenhage 1992].
• Roelof Kreeft (Hattem 1850-1929) [G.J. Engelsman-Agterhuis, 'In het veen kijkt men niet op een turfje. Familie Kreeft, bekende Hattemer turfschippers', in: Heemkunde Hattem (2011), nr 129, p 136-140].
• Kreef(t), Kreft, de Creeft, Creyf, Creve, Crève, Crêve:  Mnl. creeft, creift: kreeft. BN voor kreeftenvanger, naar de rode gezichtskleur, naar de wijze van lopen of huisnaam (zie Van der Kreeft). Vgl. Ecrevisse, Crabbe, Krebs. Ndd. Kreft, Krevet. 1311 Walterus dictus Creeft, Mech. (OAR I); 1321 Aert Creft = 1334 Arnoldo Kreeft, Bunsbeek (C.BAERT); 1427 Magrieten Kreefts = 1429 M. Kreefs, Ht. (A.GHIJSEN); 1559 Jac. Kreve, Walbeck-Aw. (AP).  [WFB2]
• Kreeft, Creve: BN voor de kreeftenvanger, of naar de rode gezichtskleur, of naar de wijze van lopen. Of huisnaam, zoals in van der Kreeft. Vgl. Krabbe.   [WFZ]

bijlage:
A.J. van de Pol: Creef(f)t en Kreef(f)t. Sprokkelhout.

afkortingen en bibliografische notaties: