Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kralt < Kral

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Aldert Kral, ged. Oegstgeest 1762, huw. Rijnsburg 1788; vanaf zijn vierde kind (Marijtje, geb. Rijnsburg 1795) wordt een -t achter de naam geplaatst: Kralt. Aldert was een zoon van Hermanus Kral (1732-1781), afkomstig uit Leiden; nakomeling van Hermanus Kral(s), huw. Leiden 1702, afk. uit Ouderkercken, die waarschijnlijk dezelfde is als Herman Crall, ged. Kelzenbergen nabij Odenkirchen (= Oudenkerken) 1661; zoon van Jan Crall. "De meest logische verklaring is dat het woord afkomstig is uit het dialect dat in het verleden werd gesproken in de streek rond Odenkirchen, het Eischweiler Platt. Daarin werd van iemand die actief, energiek, temperamentvol of dapper was, gezegd dat deze 'krall' was." Met meer mogelijkheden op basis van de betekenissen van het woord kral(l) plus een toponymische op basis van de vermelding van Johann zum Krall (1550-1606) ivm. een zogeheten goed nabij Ahlen [Paula Eversdijk, Kralt, een geslacht van 'Duytschen bloet', Breda 2018 --- zie bijlage].

bijlage:
Paula Eversdijk: Kralt, een geslacht van 'Duytschen bloet'.

afkortingen en bibliografische notaties: