Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Krabbe (é) < Krab
Krabben
Crabbe (é)

kenmerken:
adresnaam patroniem
distinctie

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

ee geen affix