Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Korterik
< Kortrijk

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Johan van Cortrijck, Zwolle 1399 [Maandrek. Zwolle 1399].
• Willem van Cortrijck, Zwolle 1401 [Maandrek. Zwolle 1401, p 114].
• Anthonij Kortrijk, organist en schoolmeester te Dwingeloo, 1740 [F.J. Ebbens, 'Schoolmeesters in de classis Meppel', in: DGJ 4 (1997), p 114].
• Mannes Kortrijck, bewoner van erve en goed Kortrijck (Kortrick), 1812 [J.D. Hilferink, 'Huis- en veldnamen in de mark Olst rond 1800', in: Tijdschrift 't Olster Erfgoed (1997), nr 19, p 23].
• Wieger Eeltjes Kortrijk (Wartena 1746-Leeuwarden 1817) [N.A. Hamers, 'Friesland en bijzondere verwantschappen: een aanvulling', in: GN 73 (2019), nr 5, p 228-229].
• Vgl. NNN: toponiemen Kortrijk.
• Zie CORTRIKE in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: