Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kort
< Kortman < Kortmann
Korteman
Kortink

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Kortman(n), Cort(e)man, Courtmans, Curteman:  BN naar de kleine gestalte. Vgl. De Corte. 1379 Henr. Cortteman, Tn. (C.BAERT).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: