Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Kortlang

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Kortlang: Vermoedelijk volksetymologisch uit Kortland; zie Korteland.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: