Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Koreneef

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Koreneef, Koorenneef: Vermoedelijk volksetymologisch voor de D. FN Korneffel < Mhd. Karnöffel `naam van een kaartspel'. 1613 Hans Carnöffel, Augsburg (BRECH.).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: