Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jacobs
Koopmans
< Koops < Koop
Coops
Kops
Koobs
Koops van 't Jagt

verklaring:
Patroniem op basis van de roepnaam Koop, een verkorte vorm van de voornaam Jacob met genitief -s (uit Koopszoon). De Bijbelse persoonsnaam Jacob wordt uit het Hebreeuwse ja'aqob 'hij greep de hiel' verklaard. De geschiedenis van de naam gaat terug tot aartsvader Jacob, die bij zijn geboorte de hielen van zijn tweelingbroer Esau vasthield.
Mogelijk is de naam van verschillende families indirect aan een boerderijnaam ontleend, die overigens ook ontleend is aan de voornaam of het patroniem Koop(s); vergelijk de informatie met literatuurverwijzing onder documentatie en ook bij de familienaam Koobs.
De familienaam Koops komt ook in Duitsland voor, vooral in Hamburg en omgeving. De naam wordt hier evenals Koop zonder -s tevens verklaard uit de benaming koop voor een 'koopman'.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Koops', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
patroniem adresnaam beroepsnaam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s