Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Koopman
Koomen
< Kooman < Koman
Koomans
Koeman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Adriaen Janssen Cooman, Huisduinen 1636 [Schoorl-1998, p 77].
• Koopman(s), Coopman(s), Koppeman, Kooman, Co(o)man(s), Koeman(s), Kouman: BerN van de koopman. De vormen zonder p door assimilatie pm > m. In Koemans staat de Mnl. oe-spelling voor lange o. 1328 in vico dicto Potterstrate... domum Johannis dicti Coepmans; 1388 pro domibus Johannis Coopmans, Hulst (DEBR. 1999); 1391 Woutren den Coeman = Woutre de Coepman, Kortrijk (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: