Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kok
< Koks < Kox
Koksma
Kokkes
Koeks

kenmerken:
patroniem beroepsnaam

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s