Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Kokje

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Kokje: Wellicht uit te spreken kokjee en te begrijpen als Ndl. spelling van de Normandische FN Coquier `poelier', afl. van coq `haan' (DNF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: