Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Koene
< Koens < Koenes
Coens
Kunz

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Rolf Koens & Christian Koens, 'Twee stammen of toch twee loten uit dezelfde stam?', in: Ts. Westerwolde 27 (2006), nr 2-3, p 36-53].
• Koen, Koene(n), Koenn, Kon(n), Könn, Koens, Kons, Coen, Coene(n), Coens(en), Coone, Con(e), Coohn, Coune(n), Couenen, Coun(ns), Kohn(en), Koohn, Kohne, Köhn(e(n)), Ko(o)nen, Coonen, Cohn(en), Conen(s), Keune, Keun(en), Kun(nen), Kune, Kuen(en), Cunin, Cu(e)nen, Ceunen(s), Ceunis, Cuens, Koeune, Kuin, Cuinen, Cuynen, Cuyns, Kühn(e), Kuhn(e), Kuehn, Kuhnen, Kuenhen, Kuhnhenn, Kuhni:  1. Patr. Germ. VN Cono, Kono "koen, dapper". 1326 Jan Koene, Ip. (BEELE); 1367 Jan Coene; 1392 Heine Coenen, Ktr.; 1398 Betkin Coens, Tielt (DEBR. 1970); 1350-1400 Joh. Cuenken fil. Ger. Coenen, Landen (MNT 475); 1385 Arnoldi Cuenen, Tg. (TYTGAT); 1481 Tys Kunnen, Ht. (A.GHIJSEN); 1493 Coen Cuynens, Repen (SKM). De vormen Koenen/Coenen zijn niet noodzakelijk gen. van Coene, ze kunnen ook uit de vleivorm Coenin ontstaan zijn: 1398 Jan Coenin, Tielt (DEBR. 1970). — 2. Zie ook De Coen(e).  [WFB2]
• Koen, Koene(n), Koens, Koone(n), Kuenen, Coen, Coene(n), Coens, Köhne, Kühn: 1. Patr. De Germ. eenstammige naam Cono, Kono `koen, dapper'. 1309-10 Boudin Coene, Aardenburg (HAES. 149). ­ 2.Zie ook de Koene.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: