Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Koeman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Koopman(s), -mansch, -mann, Coopman(s), de Co(o)pman, Kopman, Copman(s), Kooman(d), de Co(o)man, (de) Cuman, de Cueman, Co(o)man(s), Comanne, Commane, -ans, Coeman(s), Koman, Koeman(s), Koumans, Couman(ne), -ans, -ant, Kouhmane:  BerN van de koopman. De vormen zonder p door ass. pm/m. 1261 Hugo dictus Coman, St.-Tr. (CG); 1266 Jan Coepman, Bg. (CG); 1281 Clais Copman, 1374 Jan Coopman, Ip. (BEELE); 1391 Woutren den Coeman = Woutre den Coepman, Ktr. (DEBR. 1958); 1385 Arnoldi dicti Couman, Tg. (TYTGAT). Zie ook Kooyman 3.  [WFB2]
• Koopman(s), Coopman(s), Koppeman, Kooman, Co(o)man(s), Koeman(s), Kouman: BerN van de koopman. De vormen zonder p door assimilatie pm > m. In Koemans staat de Mnl. oe-spelling voor lange o. 1328 in vico dicto Potterstrate... domum Johannis dicti Coepmans; 1388 pro domibus Johannis Coopmans, Hulst (DEBR. 1999); 1391 Woutren den Coeman = Woutre de Coepman, Kortrijk (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: