Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Koekoek

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Koekoek(s), Koukoek, Koeckoeck, Koekkoek, Koekoe(ck)x, Koeckoekx:  BN voor een luiaard of een bedrogen echtgenoot. Vgl. Kockuyt. 1227 Weitinus Cuccuc, Munkzwalm (GN).  [WFB2]
• Koek(k)oek: BN voor een luiiaard of een bedrogen echtgenoot. Vgl. Kockuijt. 1610 Jan Koekoek, Twello (G) (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: