Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Koek < Koekebakker
Koeken
Koekman
Pannekoek
Kuck

verklaring:
1. Beroepsbijnaam voor de (koek)bakker.
2. Na reïnterpretatie van oude vormen kan sprake zijn van verwarring met de beroepsnaam Kok en varianten. Uit een van de referenties onder de documentatie kan bijvoorbeeld worden afgeleid, dat een lid van een Schotse familie Cook (= kok) werd geregistreerd als Coeck, waaruit later de moderne vorm Koek kan zijn gekomen.
3. Er blijkt ook sprake te zijn van adaptatie van de Duitse naam Kuck, een naam die o.a. naar toponiemen met die naam kan verwijzen.

Citeren:
Leendert Brouwer, 'Koek', in: Nederlandse Familienamenbank = CBG Familienamen, Amsterdam, Meertens Instituut / Den Haag, CBG Centrum voor familiegeschiedenis, 2000...


kenmerken:
metonymische beroepsnaam beroepsnaam adresnaam
adaptatie Duitse naam

specifieke componenten:

geen affix