Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kock
< Kocken < Kokke (é)
Kokken
Kochen
Bosch Kocken

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [J.G.A. Kocken, De familie Kocken, 's-Hertogenbosch 1981].
• Koek, Koeke(n), Kocken, Kokke(n), Kook(en), Koeck(e), Ko(c)ke, Koeks, Koe(c)kx, Coeck(e), Coeke, Coe(c)kx, Couck(e), Couque, Coucq, Caucke, Cooke(n), Koock, Ku(c)k, Kück, Kuke:  1. BerBN van de koekenbakker. Vgl. Wasteels, Watteau. ±1300 Walterus Koeke, Ktr. (DEBR. 1980); 1368 Matte Couke up Fierin Coux cateile; 1390 Floreins Kouke, Ktr. (DEBR. 1970). — 2. Sommige vormen kunnen var. zijn van Kok.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: