Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kok
Koch
< Kock < Kock, de
Cock
Kocken
Kockmann
Cerna Kock, de la

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Petrus Michaelis Kock (Kokken) (Oosterhout 1770-Gilze 1811) [D. Theeuwes-Kock, 'Kwartierstaat Kock-Cornelissen', in: De Mulder Molenheide 31 (2010), nr 117, p 15-19].
• Kock staat anno 1995 op 46 in Emsland, Niedersachsen [Spiekermann-2005, p 118].
• Benennung nach Beruf zu mittelniederdeutsch kok 'Koch'. Es handelt sich um einen Berufsnamen für jemanden, der in abhängiger Stellung Speisen zubereitet. Seit dem 14. Jahrhundert fallen unter diese Bezeichnung auch unabhängige Gewerbetreibende, die als sogenannte Garköche Speisen auf öffentlichen Plätzen kochen und feilbieten. Auch die Aufseher in herrschaftlichen Küchen wurden früher als Koch bezeichnet [Thorsten Herterich, 'Kock', in: DFD --- via onderstaande websitelink].
• Kok, (de); (de) Kock, de Koch, (de) Co(c)k, (de) Cocq, de Cook, Decooq, Koo(c)k, de Koek, de Couck, (de) Cok, Coc, Coq, Koq, Koks, Cox, (de) Coox, Cocks, Cocx, (de) Cockx, Ko(k)x, Kocks, Koc(kx), Kocx, Koch(s), Coch, Chockx:  1. BerN van de kok. ±1300 Gerardus cocus domini comitis Flandrie (DEBR. 1980); 1360 Diederic de Coc...doen hi coecte, Lv. (DE MAN 1949); 1356 Egidii Cocx; 1382 Clays de Coc, Ktr. (DEBR. 1970). — 2. BerN Mnl. coc, scarpcoc: beul, scherprechter. 1404 Peteren de Koc, scarprechtere, Bs. (HB 251). — 3. Soms vertaling van Fr. Le Cocq: de Haan. 1398 Hendrick de Cock (zoon van) H. de Châtillon dit le Coq. Het wapenschild van families De Cock vertoont vaak een haan (med. L. de Kock, Bilthoven).  [WFB2]
• Kok, (de); (de) Kock, (de) Cok, (de) Cock, de Cocq, le Co(c)q, Koks, Ko(k)x, Cox: 1. BerN van de kok. 1360 Diederic de Coc ... doen hi coecte, Leuven (WF); 1381 Calle Scox; Pieter de Koc, Hontenisse (DEBR. 1999); 1424 Jan de Coc filius Jans, Vlissingen (PARM.); 1475 Willem de Coc, Aardenburg (Van Vooren 1970). ­ 2. BerN Mnl. coc, scarpcoc `beul, scherprechter'. 1404 Peteren de Koc, scarprechtere, Brussel (WF). ­ 3.Le Cocq kan een vertaling zijn van de Cock, maar de Cock is ook soms vertaald uit Lecocq `de haan'. 1398 Hendrick de Cock (zoon van) H. de Châtillon dit le Coq. Het wapenschild van de families De Cock vertoont vaak een haan (med. L. de Kock, Bilthoven).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties:

websites: