Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Knipscheer

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Knipscheer:  Mnl. cnipschare, cnipscheer: (knip)schaar. BerBN. Vgl. Knip(p). 1698 Petrus Knipscheer, Oosterhout (MUL VII). Maar de naam komt ook voor als reïnterpretatie van de D. FN Knippschild. 1751 Knipscheer, Breda = = 1750 Knipschel = 1707 Knipschilt (PDB).  [WFB2]
• Knipscheer: Mnl. cnipschare, cnipscheer `(knip)schaar'. BerBN. 1698 Petrus Knipscheer, Oosterhout (WF). Maar de naam komt ook voor als reïnterpretatie van de D. FN Knippschild. 1707 Knipschilt = 1750 Knipschel = 1751 Knipscheer, Breda (PDB).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: