Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Kluts

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Kluts(ch), Klütsch:  Wsch. var. van Oostd. Klotsch(e), Klotzsche. PlN Klotzsche (NAUMANN).  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: