Nederlandse Familienamenbank

Naam 

Kloters

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Clooter(e), de; Kleuters, Cleuter(s), Kloter(s):  1. Mnl. cloter: balspeler. BN. 1395 Jaqueme le Cloter, Ip. (BEELE). — 2. De Clooter(e) kan ook de Vl. uitspr. weergeven van De Cloître.  [WFB2]

afkortingen en bibliografische notaties: