Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nijenhuis (y)
< Klein Nijenhuis < Kleinnijenhuis

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

•  De familienaam Klein Nijenhuis is een boerderijnaam, met aanduiding van herkomst.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: