Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Klaassen < Claassen
Klaassens
Klaasen
Klaasse
Nicolai (-ï)

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [Dräger-2013].
• Roloff Claessoen, Zwolle 1399 [Maandrek. Zwolle 1399].
• Pieter Claes' zoon, Naaldwijk 1505 (archief van het klooster van Sint Elizabeth in Den Haag) [Sernee-1920, p 13].
• Thomas Claessen, erfpachter Nijmegen (Groesbeek) 1543 [Legerboek Stevenskerk Nijmegen 1600, p 47].
• Gerardus Klaessen, huw. Zevenaar 1708; zoon van Joannes Klaessen, burger Zevenaar 1697 [A.W.A. Bruins, 'De stadsbrand van Zevenaar 12 maart 1727', in: Jaarboek Achterhoek en Liemers 32 (2009), p 131, 132].
• Voorouder: Johannes Claesse, ovl. Cuyk 1767 [A.M. Klaassen, 300 jaar Claassen's en Klaassen's, Oosterhout 1980; vgl. Med. CBG 34 (1980), nr 3, p 3].
• Peter Klaassen (1791-1866); zoon van Michiel (Jacobus) Kobussen & Lubbertje Hendriks Klaassen (1771-1852), otr. 1791 (Lubbertje trouwde in 1796 andermaal); dochter van Hendrik Klaassen, ged. Hierden 1725, huw. Hierden 1754, begr. 1806 [R. Uittien-Jacobs, 'Harderwiekers en/of Hierders', in: Vittepraetje 13 (2009), nr 2, p 18-23].
• Claes, Claesz, Claes(s)en(s), Claas(en), Claassen(s), Clasen(s), Claçens, Clacens, Klaas, Klaes(sen), -sens, Klaese(n), Klaas(s)e(n), Klaassens, Clahsen, Glaezen, Class(e), Classen(s), Claszen, Klas(s)en, Klasens, Clees, Klees, Kles(z)cz, Clesens, Clesse(ns), Klessens, Cloos, Kloos, Clos, Klos(e), Cloose(n), Cloese(n), Close(n), Clo(e)s, Cloës, Clohse, Closse, -en(s), Cleus(en):  Patr. Korte vormen van HN Nik(o)laas. 1323 Nicholai Cloz dicti Manbor, Luik (CSP); ±1400 Nicolas dit Cloes Rosseal; Nicolas dit Cloes Briffoz, Luik (BODY 103); 1422 Anthonis Claeszoen, Zonhoven (MNT 278); 1453 Aert Coman Claes = 1453 Eirtken Coman Cloes; 1428 Henric Classen; 1427 Claes Clessens; 1456 Jan Clesens, Ht. (A.GHIJSEN); 1468 Claeuse Scoesitter = 1467 Claes Scoesitters, Aarts. (ROEL. 1951,15); 1469 Johannes de Landsackere dictus Claes filius quondam Nicholai, Lv. (DE MAN 1958,353).  [WFB2]
• Klaasen, Klaasse(n), Klaessen, Claassen(s), Claes(sens), Classen: Patr. Van de korte vorm Klaas van de HN Nik(o)laas.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: