Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Khalid < Khalidi
Khaled
Khali

verklaring:
De familienaam Khalid is ondermeer afkomstig uit Irak en Pakistan.


kenmerken:
andere taal